Kvalitet

För oss på Svedbergs Lackering betyder kvalitet att vi kan leverera en tjänst som uppfyller både våra kunders och våra egna höga krav.

För att vi ska kunna göra detta krävs både rätt kunskap och rätt material. Vi använder alltid högkvalitativa produkter när vi utför vårt arbete. Detta tillsammans med  vår långa erfarenhet och känsla för precision och detaljer gör att slutprodukten ofta överträffar förväntningarna.

Vår personal ska aktivt följa vårt interna kvalitetssystem som är uppbyggt efter ISO 9001.

Vi utför även interna kontroller mellan varje arbetsstation, och innan paketering av objekten sker gör vi alltid en grundlig visuell kontroll av det färdiga resultatet. Det innebär att inga arbeten lämnar våra lokaler innan det är fullständigt kvalitetskontrollerat.

 

rutor