Miljöpolicy

Vårt bidrag till en renare värld

Vi på Svedbergs Lackering tänker på framtiden och värnar om vår miljö samtidigt som vi verkar i en bransch som i dagsläget inte förknippas med det.

Därför arbetar vi extra målmedvetet med nedan faktorer för att aktivt minska vår miljöpåverkan.

  • Vi ska följa gällande miljölagstiftning.
  • Vi använder oss av vattenbaserade samt formaldehydfria färger.
  • Vi återanvänder all vår spillfärg.
  • Vi ska väga in miljöaspekter i framtida investeringar i maskiner.
  • Vi ska i vår distribution använda oss av miljövänliga alternativ.
  • Vi sopsorterar och arbetar för att minska vårt avfall.

 

Tillsammans ska vi verka för en bättre miljö!

rutor